בחרו עמוד

מסלול תניא

כי קרוב אלייך הדבר מאד

להגדלת הוידאו לחצי על סמל הריבוע בצד ימין למטה בנגן

פרק י"ד חלק א

איך הבינוני מקיים את השבועה "תהי צדיק ואל תהי רשע"

פרק י"ג חלק ג

החוויה האמביוולנטית של הבינוני

פרק י"ג חלק ב

החוויה האמביוולנטית של הבינוני

פרק י"ג חלק א

החוויה האמביוולנטית של הבינוני

פרק י"ז 

מח שליט על הלב

פרק ט"ז

כללים חשובים בעבודת הבינוני

פרק ט"ו

שמירת הרעננות בעבודתו של הבינוני

פרק י"ד חלק ב

איך הבינוני מקיים את השבועה "תהי צדיק ואל תהי רשע"

פרק י"ט 

עוצמתה של אהבה זו כשמתעוררת ומתגלה

פרק י"ח חלק ג

הדרך הקצרה: גילוי אהבה מסותרת: שורשה, עניינה ואיך היא ירושה לנו

פרק י"ח חלק ב

הדרך הקצרה: גילוי אהבה מסותרת: שורשה, עניינה ואיך היא ירושה לנו

פרק י"ח חלק א

הדרך הקצרה: גילוי אהבה מסותרת: שורשה, עניינה ואיך היא ירושה לנו

פרק כ"ג חלק א

ההבדל באיכות החיבור של היהודי להקב"ה על ידי קיום מצוות לעומת החיבור באמצעות לימוד תורה

פרק כ"ב חלק ב

קליפות וסיטרא אחרא- מאפיינים

פרק כ"ב חלק א

קליפות וסיטרא אחרא- מאפיינים

פרקים כ – כ"א

ביאור אחדותו של הקב"ה

פרק כ"ד חלק ב

הניתוק שנוצר בין היהודי להקב"ה כשעובר על מצוות לא תעשה

פרק כ"ד חלק א

הניתוק שנוצר בין היהודי להקב"ה כשעובר על מצוות לא תעשה

פרק כ"ג חלק ג

ההבדל באיכות החיבור של היהודי להקב"ה על ידי קיום מצוות לעומת החיבור באמצעות לימוד תורה

פרק כ"ג חלק ב

ההבדל באיכות החיבור של היהודי להקב"ה על ידי קיום מצוות לעומת החיבור באמצעות לימוד תורה

פרק כ"ו חלק ב

לשמור על מורל גבוה

פרק כ"ו חלק א

לשמור על מורל גבוה

פרק כ"ה

איך בכל רגע אפשר לחזור בתשובה

פרק כ"ד חלק ג

הניתוק שנוצר בין היהודי להקב"ה כשעובר על מצוות לא תעשה

פרק כ"ו חלק ג

לשמור על מורל גבוה

נשמח לענות על כל שאלה

צרי קשר

6 + 5 =

כל הזכויות שמורות למכון אית"ן אין להעתיק לצלם או להשתמש בתכנים שבאתר ללא אישור מהמכון